Fysieke tests voorspellen behandeltolerantie bij NSCLC

bij patiënten met NSCLC (longkanker) stadium III die chemoradiatie kregen bleek een duidelijke relatie te bestaan tussen een verminderde lichamelijke gesteldheid/lage BMI en het kunnen verdragen van de chemoradiotherapie en de overleving. Er wordt dan ook een pleidooi gehouden voor het (fysiek) optimaliseren van de conditie (voorafgaand aan de behandeling) om de behandeluitkomsten te verbeteren.

Werken in een Corona-tijdperk

Dit forum is ook voor leden die problemen ondervinden met de nieuwe situatie waarmee we in dit coronatijdperk te maken krijgen of juist praktische of andersoortige oplossingen hebben gevonden die ze met anderen willen delen: plaats een bericht waarmee je al je collega’s bij ISOZzon bereikt!