Enquête Informatie behoefte bezoekers Inloophuis

Voor iedereen die cliënten heeft in de brede regio Helmond of Venlo, die mogelijk bij De Cirkel of het Toon Hermanshuis een lezing of workshop zouden willen volgen heeft de PR commissie een enquête gemaakt. De bedoeling is om als professionals van ISOZzon in te gaan spelen op de wensen die uit de vragenlijst naar voren komen. We kunnen bijvoorbeeld ergens in het najaar een avond organiseren m.b.t. een bepaald thema, waarbij verschillende professionals dat thema vanuit hun deskundigheid toelichten. Of aansluitend op een lezing onszelf voorstellen door informatie te geven middels ‘informatietafels’.