Onderzoek naar gevolgen van (dreigend) baanverlies

Janske van Eersel doet onderzoek naar welke rol rouwreacties spelen binnen een Spoor 2 traject. Oftewel mensen die doorgaans een jaar na hun ziekmelding, ook moeten gaan kijken naar de mogelijkheden van passend werk buiten de eigen organisatie. Ze willen graag weten of de rouwreacties veranderen met het verloop van de tijd en welke factoren hierin helpend of juist belemmerend werken. Dus heb je cliënten die nu in een spoor 2 traject zitten dan kunnen ze meedoen!