ISOZZON_LOGO_TITELWIT_RGB_LOS_PNG

Forum

Wilt u terug naar het forum?
Klik op de onderstaande knop

Home

Wilt u naar home?

Klik op de onderstaande knop

Leden

Voor de specialisten van het oncologie netwerk van de regio ZuidOost Nederland

Forum

Wilt u terug naar het forum?
Klik op de onderstaande knop

Home

Wilt u naar home?

Klik op de onderstaande knop

Leden

Voor de specialisten van het oncologie netwerk van de regio ZuidOost Nederland

Paramedische diensten in de palliatieve fase’ georganiseerd door NPZ Noord-Limburg. 4 oktober 2022 in het auditorium van VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, locatie Venlo.

Thema avond
Paramedische diensten in de palliatieve fase
Datum:
Dinsdag 4 oktober 18:30 – 21.00
(Inloop vanaf 18.00)
Uitnodiging
Het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) van Noord-Limburg nodigt u uit voor het bijwonen van een thema avond over paramedische diensten in de palliatieve fase.
Inhoud bespreking
Paramedische zorg is de zorg die ten doel heeft de gezondheid van de patiënt zo goed mogelijk op peil te houden en dus niet zozeer de zorg die gericht is op de genezing van een ziekte of aandoening. Ook in de palliatieve of zelfs de terminale fase kunnen paramedici zorgvragers ondersteunen en / of extra comfort bieden. Tijdens deze thema avond wordt in carrousselvorm uitleg gegeven over wat paramedici kunnen betekenen voor een zorgvrager in de palliatieve fase en hun naasten.
Doel
Na het volgen van deze thema avond:
 weet u welke paramedische disciplines er zijn;
 weet u wat de paramedici kunnen betekenen in de palliatieve en terminale fase;
 weet u waar u op moet letten als u paramedici inschakelt;
 weet u welke websites u kunt raadplegen voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp.
Doelgroep
Paramedici, huisartsen, (medisch) specialisten (ouderengeneeskunde), verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen, coördinatoren, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, verzorgenden, vrijwilligers en overige zorgverleners die vooral betrokken zijn in de palliatieve en terminale zorg.
Locatie en tijd
4 oktober 18:30-21:00 Auditorium – VieCuri Medisch Centrum locatie Venlo
(2e verdieping achter restaurant Thuiz)
Adres VieCuri Venlo: Tegelseweg 210, Venlo
Sprekers
Diëtetiek Eefje Smits – Praktijk Kr8
De diëtist kan in de palliatieve fase advies geven over een volwaardige voeding, met extra aandacht voor eiwitten en energie. Ook vezels en voldoende vocht zijn belangrijke aandachtspunten. Uiteraard altijd met de wensen van de cliënt als uitgangspunt. Zodat er een goede balans is tussen de kwaliteit van leven en het verlichten of voorkomen van symptomen als decubitus, obstipatie, ongewenst gewichtsverlies en verlies van spiermassa.
Ergotherapie Patty Vennekens – Ergotherapiepraktijk Domi
Merel Janssen – Ergotherapie Noord-Limburg
Als ergotherapeut in de palliatieve fase proberen wij samen met de cliënt en diens omgeving de kwaliteit van leven zo groot mogelijk te houden. Hierbij bieden wij ondersteuning bij het thuis blijven in de breedste zin van het woord. Deze avond gaan we dieper in op de thema’s bieden van comfort, voorkomen van complicaties en adequate inzet van hulpmiddelen.
Fysiotherapie Lotte van Gerven – Praktijk Kr8
Fysiotherapeutische behandeling in de palliatieve en terminale levensfase kan zeer divers zijn. De behandeldoelen liggen in deze fase bij het behoud, en zo mogelijk, verbeteren van de aanwezige vaardigheden. Kwaliteit van leven staat hierbij altijd voorop. Behandeling kan bestaan uit de meer bekende onderdelen zoals: conditie- en krachttraining, oedeembehandeling en verminderen van vermoeidheidsklachten. Maar de fysiotherapeutische behandeling kan ook bestaan uit minder bekende onderdelen zoals: taping tegen misselijkheid en neuropathie door chemotherapie.
Logopedie Elly Cox – Zorgcentrum La Providence
Vanuit ons multidisciplinaire team sta ik mensen in de laatste fase van hun leven bij als zij hulpvragen hebben op het gebied van communicatie en kauwen en slikken. Ook hebben we aandacht voor de basale mondzorg al dan niet in overleg met mondzorgprofessionals.
Medische Psychologie Esther Castermans en Trudie Broekman – VieCuri Vanuit de medische psychologie staan we met mensen in de palliatieve fase van hun ziekte stil bij thema’s als afscheid nemen, rouw, hoe het voor de omgeving is en andere emotionele processen. Dit om in het laatste stuk van hun leven, de kwaliteit van leven mentaal zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Aanmelding en kosten
De thema avond wordt u aangeboden door het NPZ, deelname is gratis. Wij verzoeken u vriendelijk om u aan te melden via het e-mailadres: npz@viecuri.nl.
Desgewenst ontvangt u een bewijs van deelname. Dit kunt u na afloop aanvragen via het e-mailadres: npz@viecuri.nl o.v.v. ‘deelnamebewijs thema avond paramedische diensten’
Accreditatie
Er wordt voor deze bijeenkomst geen accreditatie aangevraagd.
Parkeren
Bij VieCuri locatie Venlo is betaald parkeren. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.
Informatie
Informatie over deze bijeenkomst of het netwerk kunt u terecht bij: Marian Kessels netwerkcoördinator NPZ Noord-Limburg. Tel: 06 – 30 02 03 38 Email: mariankessels@viecuri.nl
Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Limburg
Het netwerk is een samenwerkingsverband van AllerZorg, Buurtzorg, Cohesie (coöperatie huisartsen), Hospice Doevenbos, Hospice Mariaweide, Hospice ’t Plattelandshoes, Hospice Zenit, La Providence, Sint Jozef Wonen en Zorg, Stichting Proteion, Thuiszorgcentrale Nederland, Toon Hermans Huis, VieCuri Medisch Centrum, Vincent van Gogh Instituut, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, Zorgcentrum, Vincent Depaul, De Zorggroep en de gezamenlijke zorgvragers.
Het netwerk stelt zich tot doel de zorg aan de mens die in de palliatieve fase verkeert te optimaliseren. Het netwerk organiseert in dat kader onder meer bijeenkomsten over onderwerpen en problemen die zich in de palliatieve en terminale fase voor kunnen doen.

Geef een antwoord