ISOZZON_LOGO_TITELWIT_RGB_LOS_PNG

Symposium

Regionaal oncologiesymposium “Samen rondom kanker”

Home

Wilt u naar home?

Klik op de onderstaande knop

Leden

Voor de specialisten van het oncologie netwerk van de regio ZuidOost Nederland

Symposium

Regionaal oncologiesymposium “Samen rondom kanker”

Home

Wilt u naar home?

Klik op de onderstaande knop

Forum

Wilt u naar het forum?
Klik op de onderstaande knop

Samen rondom kanker

 

Regionaal oncologiesymposium

Donderdag 19 maart 2020

Het symposium staat in het teken van dat waar ISOZzon voor staat: interdisciplinaire en transmurale zorg in de oncologische zorgketen met de patiënt en diens naasten. Positieve gezondheid, het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren, is hierbij richtinggevend.

ISOZzon is een officiële vereniging die werkzaam is in het voedingsgebied van de ziekenhuizen Elkerliek (Helmond/ Deurne) en Viecuri (Venlo/ Venray). Meerdere disciplines uit de eerstelijn en tweedelijn zorgen er samen voor dat de beste zorg bij de oncologiepatiënt komt.

We hebben een eerste subsidie van VEZN (Versterking Eerstelijnszorg Zuid Nederland) gekregen waarmee we de Patient Journey van de oncologiepatiënt hebben onderzocht en met de uitkomsten willen we komen tot (verbetering van) behandel- en overdrachtsafspraken.

Nu dit onderzoek vrijwel is afgerond willen we m.b.v. dit symposium de uitkomsten breed uitdragen en zowel zorgprofessionals in de oncologische zorg als oncologiepatiënten en hun naasten informeren en de mogelijkheid bieden tot verbinding.

Doelgroep

 

Het symposium is regionaal van karakter. Wij rekenen op maximaal 300 deelnemers.

De hieronder beschreven doelgroep is gevestigd in het betreffende verzorgingsgebied:

  • Patiënten en naasten
  • Elkerliek ziekenhuis
  • VieCuri ziekenhuis
  • Huisartsen
  • Oncologieverpleegkundigen en verpleegkundigen palliatieve zorg (eerstelijn en tweedelijn)
  • Paramedici / betrokkenen oncologische revalidatie
  • Contactpersonen PX-zorg
  • Overige zorgverleners in de oncologische zorg