Patiënten

Heeft u vragen? Wij helpen u graag op weg naar de juiste zorg voor u!

Leden

Voor de specialisten van het oncologie netwerk van de regio ZuidOost Nederland

Professionals

Voor u als hulpverlener

Leden

Voor de specialisten van het oncologie netwerk van de regio ZuidOost Nederland

Professionals

Voor u als hulpverlener

Patiënten

Heeft u vragen? Wij helpen u graag op weg naar de juiste zorg voor u!

Workshops

1. Positieve gezondheid in de praktijk. Hans Peter Jung, huisarts te Afferden.

Aan de hand van de ontwikkelingen van de zorg in het dorp Afferden bij achtereenvolgens 3 generaties huisartsen neemt hij ons mee naar hoe in de loop van de tijd verschillend gedacht werd over gezondheidszorg. Gebaseerd op zijn persoonlijke levensverhaal laat hij zien wat dat betekende voor het verdwijnen van zijn plezier in het werk en hoe dat weer terug kwam. Dr. Hans Peter Jung is ruim 25 jaar praktiserend huisarts in Afferden Limburg. In 1999 is hij gepromoveerd op de kwaliteit van de huisartsenzorg, bekeken vanuit het patiëntenperspectief. Hij is pionier van de implementatie van Positieve Gezondheid in de gezondheidszorg. Voor zijn werk ontving hij in 2017 de Nederlandse Compassieprijs als voorbeeld van een actieve zoektocht naar het (her)winnen van compassie in het werk.

2. Doodgewoon bespreekbaar. Margriet van Glabbeek, trainer/ coach palliatieve zorg.

Bijna iedereen, zowel patiënten, naasten als zorgverleners, vindt het moeilijk om over het levenseinde te praten. Wat maakt het dat de een de gedachte aan het levenseinde het liefst opzij zet en een ander de regie neemt? Waarom is het van belang om over de dood en het leven te praten?

3. Samen meer grip op energie/vermoeidheid. Cathelijne Strijbosch, ergotherapeut, Lotte van Gerven, oncologie- en oedeemfysiotherapeut, Hilde Steeghs, oncologisch voetreflexzone therapeut.

Interactieve workshop: aan de hand van een casus en toepassen van Positieve Gezondheid wordt vanuit verschillende disciplines duidelijk wat de kracht is van samenwerking bij de behandeling van vermoeidheidsklachten.

4. Re-integratie bij kanker. Ragna van Hummel, directeur van Re-Turn werk en kanker.

Waar krijgen patiënten mee te maken als ze gaan re-integreren na het afronden van hun behandelingen? Welke late gevolgen staan werken in de weg en hoe pareer je die? Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wat is de rol van de bedrijfsarts?

5. Het signaleren van een overbelaste mantelzorger. Maria Schoot Uiterkamp, verpleegkundige palliatieve zorg.

Hoe kunnen we tijdig signaleren dat er sprake is van overbelasting en op welke manier kunnen we tijdig ondersteuning bieden of doorverwijzen ten behoeve van de zorgvrager en de naasten?

6. Levensvragen en zingeving na de diagnose. Hoe ga je daarmee om? Joris de Lange, geestelijk verzorger, Zuyderland.

Als ineens alles anders blijkt dan het altijd was, dienen vragen over (de zin van) het leven zich onwillekeurig aan. Vragen waar misschien niet direct een antwoord op te formuleren valt, maar die toch gesteld mogen worden. Samen kijken we naar het belang van levensverhalen en levensvragen in het ziekteproces. Wat is hun functie en hoe ga je daar als patiënt, naaste of professional mee om?

7. Chemotherapie en de impact hiervan! Robert Greene, voorzitter stichting HungerNdThirst.

Kanker zelf, maar ook de behandeling hiervan, kan veranderingen van het reuk- en smaakvermogen veroorzaken. En dan?

8. Invloed van kanker op intimiteit en seks. Nienke Dekkinga, consulent seksuele gezondheid.

Hoe maak je intimiteit en seks bespreekbaar, zowel als patiënt (met je partner) en als zorgverlener (met je patiënt)?

Wat is de invloed van kanker op intimiteit en seksueel functioneren; wat zijn remmende factoren voor een positieve beleving?

Aanreiken van praktische oplossingen, zodat we weer kunnen genieten.